Atest

- Ochrona   środowiska

- Projektowanie

- Doradztwo   inwestycyjne

- Księgowość

Na rzecz Inwestora wykonujemy działania:

- ocenę planowanych rozwiązań

- ustalenia kosztów inwestycji

- wybór technologii, materiałów, maszyn i urządzeń

- nadzór budowlany

- prowadzenie administracyjnej procedury inwestycyjnej, od momentu jej wszczęcia do uzyskania
  zgody na użytkowanie przedsięwzięcia.


 

Atest