Atest

 

Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Zakład w Antoninku k/Poznania

- udział w projektowaniu nowych obiektów i przeprowadzenie procedury uzyskania pozwoleń na   budowę

- dokumentacje i przeprowadzenie procedury uzyskania pozwoleń na dopuszczalną emisję do
   powietrza i pozwoleń wodnoprawnych

- pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza
 

Solaris Bus&Coach Sp. z o.o. Zakłady w: Bolechowie, Murowanej Goślinie i Środzie Wlkp.

- projekty rozwiązań wentylacyjnych

- stała obsługa w zakresie dokumentacji i pozwoleń wymaganych przepisami ochrony środowiska

- pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza
 

P.K.N. "Orlen" S.A.

- kompleksowe przeglądy ekologiczne baz i stacji paliw wraz z programami rekultywacji gruntów

- badania geologiczne i hydrogeologiczne wraz z analizami pobranych prób gruntu i wody

- opracowania w zakresie nadzwyczajnego zagrożenia i ochrony p.poż.
 

"Stomil-Poznań" S.A.

- stała obsługa w zakresie dokumentacji i pozwoleń wymaganych przepisami ochrony środowiska

- pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza
 

Owens-Illinois Polska S.A. Zakład: Huta Szkła w Antoninku

- projekty rozwiązań gospodarki ściekowej

- stała obsługa w zakresie dokumentacji i pozwoleń wymaganych przepisami ochrony środowiska

- pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza
 

Odlewnia Żeliwa "Śrem" S.A.

- stała obsługa w zakresie pozwoleń na dopuszczalną emisję do powietrza
 

Zakłady Mięsne "PozMeat" S.A.

- stała obsługa w zakresie dokumentacji i pozwoleń wymaganych przepisami ochrony środowiska

- pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza
 

P.Z.Z. "Herbapol" S.A. Zakłady: Poznań, Leszno, Września, Swarzędz

- pełnobranżowe projekty budowlane i projekty technologiczne oddziałów nowych i modernizowanych

- stała obsługa w zakresie dokumentacji i pozwoleń wymaganych przepisami ochrony środowiska

- pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza
 

Przedsiębiorstwo Powlekania Tkanin "Vinylpex" Robińscy S.J.

- wybiórcze projekty budowlane

- stała obsługa w zakresie dokumentacji i pozwoleń wymaganych przepisami ochrony środowiska

- pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza
 

Lafarge Beton Sp. z .o.o.

- pełnobranżowe projekty budowlane wytwórni betonu

- obsługa w zakresie dokumentacji i pozwoleń wymaganych przepisami ochrony środowiska
 

"Schulstad" Sp. z o.o.

- stała obsługa w zakresie dokumentacji i pozwoleń wymaganych przepisami ochrony środowiska

 
oraz jeszcze wiele innych zakładów przemysłowych i usługowych, w tym: kotłownie zasilane paliwami odnawialnymi (drewno, słoma, wiklina, trzcina), warsztaty rzemieślnicze blacharstwa i lakiernictwa samochodowego, warsztaty produkcji metalowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych, galwanizernie, stolarnie, a także składowiska odpadów, punkty kasacji pojazdów, bazy recyklingu, itp.

- dla tych Podmiotów: pełnobranżowe projekty budowlane, obsługa w zakresie
  dokumentacji i pozwoleń wymaganych przepisami ochrony środowiska oraz pomiary
  środowiskowe.

  

Atest