Atest

- Ochrona   środowiska

- Projektowanie

- Doradztwo   inwestycyjne

- Księgowość

Zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym, realizacja inwestycji wymaga wykonania szeregu opracowań projektowych i uzyskani dla nich i na ich podstawie wielu dokumentów. Prace te realizujemy kompleksowo lub w zakresie ograniczonym, zgodnie z oczekiwaniami Klientów.
 
Wykonujemy:
 

1. pełnobranżowe opracowania w zakresie:

- wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wraz z
  prowadzeniem do uzyskania wymaganego dokumentu

- projektów budowlanych dla potrzeb pozwoleń na budowę, wraz z prowadzeniem do uzyskania
  wymaganego dokumentu

- projektów wykonawczych i powykonawczych

- inwentaryzacji, opinii i ekspertyz dla budynków i budowli
 

2. kompleksowe opracowania w zakresie:

- projektów technologicznych dla zakładów, warsztatów, itp.

- konstrukcji nietypowych maszyn i urządzeń
 

3. specjalistyczne opracowania, opinie i ekspertyzy w zakresie:

- ochrony przeciwpożarowej zakładów i obiektów

- bhp i ergonomii, tu wymagane od niedawna oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 

4. adaptację projektów zagranicznych do wymagań polskiego prawa budowlanego.


Atest